Skip to content

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

जीवन ज्योती तुची प्रभू
प्रिती मम जीवनाची (२)
वन उपवनी प्रभू श्वास तुझे रे (२)
श्वास तुझे रे (२)

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

पाप तिमीर घनदाट जगी
माणुसकी दुर्मिळ (२)
दिपस्तंभ प्रभू होऊनी ये तु (२)
होऊनी ये तु (२)

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

वेशाचे तट तोड प्रभू
माणुस कर माणसा (२)
प्रितीने जग फुलव प्रभू तु (२)
फुलव प्रभू तु (२)

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

संपत्तीची आस मनी
नाती तुटती जगी (२)
जीवन धन प्रभू होऊनी ये तु (२)
होऊनी ये तु (२)

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी

आशा आमुची तुची प्रभू
मुक्ति या जीवनाची (२)
शाश्वत भाकर होऊनी ये तु (२)
होऊनी ये तु (२)

प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (२)
व्याकुळले मन माझे
ये या जीवनी
प्रभू ये सखया ये मम हृदयी (३)