Skip to content

देवाचा महिमा वर्णावा | Devacha Mahima Varnava Lyrics Marathi

Devacha Mahima Varanava Lyrics in Marathi

देवाचा महिमा वर्णावा

देवाचा महिमा वर्णावा
गौरव त्याचा करावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा (२)

पापांची आम्हाला क्षमा करितो
करुणा कृपेची वृष्टी करितो (२)

सन्मार्गावरी आम्हाला चालवितो (२)
देवाचा अनुभव घ्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा

देवाचा महिमा वर्णावा
गौरव त्याचा करावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा (१)

रोज पहाटे आम्हाला जागवितो
कृपा आशीर्वाद आम्हावर पाठवितो (२)

दिवसरात्र आम्हाला जपतो (२)
देवाचा अनुभव घ्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा

देवाचा महिमा वर्णावा
गौरव त्याचा करावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा (१)

उत्तम भाकर आम्हाला पुरवितो
जीवनाचे जल आम्हाला पाजवितो (२)

उत्तम आरोग्य आम्हाला देतो (२)
देवाचा अनुभव घ्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा

देवाचा महिमा वर्णावा
गौरव त्याचा करावा
धन्यवाद देवाला द्यावा
धन्यवाद देवाला द्यावा (२)

Devacha Mahima Varanava Video Song Marathi Christian

https://youtu.be/SY5wvYzPxqM