Skip to content

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती | Sukanu Ghe Re Prabhu Tuzya Hati Lyrics Marathi

Sukanu Ghe Re Prabhu Tuzya Hati Lyrics in Marathi

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी (२)

सुटला वारा जीवनाच्या सागरी
आदळली रे नाव खडकावरी (२)

तुजविना रे कोण आम्हा तारी
तुजविना रे कोण आम्ही तारी
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी (२)

वादळ वार्यात प्रभू तुझा आधार
तुजविना कोण आम्हा तारणार (२)

आरोळी माझी पोहचो तुझ्या दारी
आरोळी माझी पोहचो तुझ्या दारी
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी (२)

अथांग सागर तुफान लाटावरी
दृष्टी असो तुझी प्रभू आम्हावरी (२)

तुजविना रे कोण आम्हा कैवारी
तुजविना रे कोण आम्हा कैवारी
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी

सुकाणू घे रे प्रभू तुझ्या हाती
वल्हव रे माझी नाव ने किनारी (२)

Sukanu Ghe Re Prabhu Tuzya Hati Video Song Marathi Christian