Skip to content

प्रेमाची ही ज्वाला देवा | Premachi He Jwala Deva Lyrics Marathi

Premachi He Jwala Deva Lyrics in Marathi

प्रेमाची ही ज्वाला देवा

प्रेमाची ही ज्वाला देवा
तव हृदयी पेटे
तशीच पेटो प्रेमज्योत मम
हृदयी विश्वपते
प्रेमाची ही ज्वाला देवा…॥धृ ॥

जेथे आहे द्वेष तेथे मज
प्रेमा पेरू दे…
अपराध्यांना क्षमा देऊनी
प्रेमे जिंकू दे…
प्रेमाची ही ज्वाला देवा…॥धृ ॥

अशांतिच्या बाजारी मजला
शांती वर्षू दे…
असत् पटल ते दूर सारूनी
सत्या दावू दे…

प्रेमाची ही ज्वाला देवा…॥धृ ॥

श्रद्धाहिन जनतेच्या हृदयी
श्रद्धा निर्मू दे…
वैफल्याचे तिमिर जाळुनी
आशा उजळू दे…

प्रेमाची ही ज्वाला देवा…॥धृ ॥
दुःखाचा संहार करूनी
हर्षा उधळू दे…
सकलदुरितभय दूर सारूनी
सैख्या पसरू दे…
प्रेमाची ही ज्वाला देवा…॥धृ ॥

Premachi He Jwala Deva Video Song Marahi Christian