Skip to content

पराक्रमी परमेश्वर | Parakrami Parmeshwor Song Lyrics Hindi

Parakrami Parmeshwor Song Lyrics in Hindi

पराक्रमी परमेश्वर

Verse
जसरी तपाईले प्रकाशलाई पोशाक झैँ पहिरिनुभएको छ
त्यसरी नै तपाईको ज्योति हामीबाट चम्काउनुहोस्
समुद्रले ढाकेझैँ यो पृथ्वीलाई तपाईको महिमाले भर्नुहोस्
त्यसरी नै तपाईको महिमा हामीमाथि चम्काउनुहोस्

Chorus:
तपाईँ महिमाले विभुषित हुनुहुन्छ
र शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ
सामर्थी परमेश्वर
तपाईॅं उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ
तपाई नै सदा राज गर्नुहुन्छ
पराक्रमी परमेश्वर

Bridge:
जति अन्धकार बढ्दै जान्छ
तपाईको ज्योति चम्किँदैछ
महिमाले सारा पृथ्वी भरियोस्
हामी उठ्दै प्रकाशमान् हुन्छौ
हामीमाथि महिमा उदाएको छ
सारा पृथ्वीले त्यो उज्यालो देख्नेछ

Parakrami Parmeshwor Video Song Hindi Christian New Life Worship