Skip to content

किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे | Kiti Samarthya Dhanya Prabhu Tula Re Lyrics Marathi

Kiti Samarthya Dhanya Prabhu Tula Re Song Lyrics in Marathi

किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे

किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे!
मोठे नवल वाटते मला रे ||ध्रु||

येशु काना गावी गेला
मरिया होती त्या लग्नाला
द्राक्षरस तो संपला
त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला रे |१|

अडतीस वर्षाचा आजारी
पडला होता खाटेवरी
त्याला शक्ती नव्हती खरी
खाट उचलून चाल बोलला रे |२|

एक जन्मांध भिकारी
बसला होता वाटेवरी
त्याला दृष्टी नव्हती खरी
चिखल लावूनी त्याला दृष्टी दिली रे |३|

येशु राना मध्ये गेला
लोक होते त्या ठायाला
उपदेश ऐकायला
पाच भाकरी पाच हजाराला रे |४|

केलेले चमत्कार फार
गरिबांवर उपकार
प्राण दिला खांबावर
तारण करूनी स्वर्गात तो गेला रे |५|

Kiti Samarthya Dhanya Prabhu Tula Re Video Song Christian Marathi