Skip to content

एका एकी यहुदा तु | Aka Aki Yahuda Tu Song Marathi Christian Gane

Aka Aki Yahuda Tu Song Lyrics in Marathi

एका एकी यहुदा तु
बदलला कसा
मोहाच्या पायी रे
प्रभुला खिळीले ख्रुसा

दाविली त्याने प्रिती ही किती महान ×2
नाही शमविली त्याची ती आत्मिक तहान ×2
लोभ सुटुनी…………
लोभ सुटुनी झाला तू वेडा पिसा
मोहाच्या पायी रे ……..

त्याच्या निर्दोष रक्ताने जग तरले ×2
भविष्य वाणीचे वदले ते खरे ठरले ×2
लोभ सुटुनी…….

खास पाप्यांच्यासाठी तु जगती आला ×2
अति नम्राहुन नम्र तू बहू झाला ×2
लोभ सुटुनी……..

Aka Aki Yahuda Tu Video Song Marathi Christian