Skip to content

నోవాహు తాత | Novahu Taatha Song Lyrics Telugu

Novahu Taatha Song Lyrics in Telugu

నోవాహు తాత నోవాహు తాత
ఓడను కట్టాడు రక్షణ ఓడను కట్టాడు_2
దేవుని చేత హెచ్చరించబడి
నీతిని ప్రకటించినాడు_2
నీతికి వారసుడైన్నాడు
(నోవాహు తాత)

300 మూరల పొడుగు ఉన్నాది
50 మూరాల వెడల్పు ఉన్నాది
30 మూరల ఎత్తు ఉన్నాది
(నోవాహు తాత)
మూడంతస్తులుగా కట్టబడినది
జీవరాసులకు నిలయమైనది_2
సంతృప్తిగా ఆహారం ఉన్నది
(నోవాహు తాత)
ఆకాశ తూములు విప్పబడినవి
నలుబది పగళ్లు నలుబది రాత్రులు_2
ప్రచండ వర్షము కురియుచున్నది
(నోవాహు తాత)
నోవాహు కుటుంబం ఓడలో చేరెను
జలప్రవాహము విస్తారమాయెను_2
నీళ్ల మీద ఓడ నడిచెను
(నోవాహు తాత)
అవిధేయులందరూ చచ్చితేలిరి
విధేయులందరూ రక్షించబడిరి_2
నూతన భూమిపై అడుగుపెట్టిరి
(నోవాహు తాత)

Video Song Telugu Christian Novahu Taatha