Skip to content

NEE SANNIDHILO LYRICS TELUGU

NEE SANNIDHILO LYRICS IN TELUGU

నీ సన్నిధిలో ఆనందమే – నీ సేవలోనే సంతోషమే

స్తుతులందుకో స్తోత్రార్హుడా – పదివేలలో అతి సుందరుడా
కరుణించుమా కరుణామయా – మహిమ ఘనత నీకే దేవా

1 మా హృదయాలను నీ ఆలయముగా
నీ ఆలయమే మా దాగు చోటుగా

 నీ చిత్తము మాలో నెరవేరగా 
 పరిపూర్ణమైన నీ ప్రేమ పొందగా 


 కృప చూపుము దేవా - దీవించు ప్రభువా 
 నీ ఆత్మ శక్తితో నింపుము దేవా 
 కరుణించుమా కరుణామయా  - మహిమ ఘనత నీకే దేవా 

2 నీ మహిమార్థమే మా క్రియలన్నియు
నీ కనికరములే మేలులన్నియు

  విశ్వాసముతో ప్రార్ధింప నేర్పుమా 
  నీ వాక్య వెలుగులో దర్శించుమా  


 దరి చేర్చు ప్రభువా - పరలోక దేవా  
 కడ వరకు మమ్ము నడిపించుమా 
 కరుణించుమా కరుణామయా  - మహిమ ఘనత నీకే దేవా

NEE SANNIDHILO VIDEO SONG TELUGU CHRISTIAN