Skip to content

नमन तुला परभु देवा || Naman Tula Prabhu Deva Lyrics Warli

Christian Adivasi Warli Songs Lyrics Life of jesus marathi christian lyrics Naman Tula Prabhu Deva

Naman Tula Prabhu Deva Song Lyrics in Warli

वदन तुला येशु देवा
नमन तुला प्रभु देवा ||2

पेला वधन परम पिताला
प्रणाम कजो परम पिताला
वदन तुला येशु देवा
नमन तुला प्रभु देवा ||2

दुसरा वदन प्रभु येशु ला
प्रणाम करजो प्रभु येशु ला
वदन तुला येशु देवा
नमन तुला प्रभु देवा ||2

तीसरा वदन पवित्र आत्माला
प्रणाम करजो पवित्र आत्मला ||2
वदन तुला येशु देवा
नमन तुला प्रभु देवा ||2

चोथा वदन पितादेवाला
प्रणाम करजो पितादेवाला ||2
वदन तुला येशु देवा
नमन तुला प्रभु देवा ||2

Naman Tula Prabhu Deva Video Song Warli Christian