Skip to content

माझे जीवन माझा आत्मा | Maze Jeevan Maza Aatma Lyrics in Marathi

Maze Jeevan Maza Aatma Song Lyrics in Marathi

माझे जीवन माझा आत्मा

माझे जीवन माझा आत्मा
प्रभू तुझ्या कडे मी अर्पितो
सांभाळणारा प्रभू तुच आहे -२

 1. जर प्रभू घर माझे बांधणार नाही
  तर ते बांंधणाऱ्यांचे श्नम व्यर्थ आहे. || 2 || आ..आ..आ..
 2. जर प्रभू नगराचे रक्षण करणार
  नाही. तर पाहारे कऱ्यांचे
  जागरण व्यर्थ आहे.. आ..आ..
 3. माझे जीवन,माझा आत्मा
  प्रभू तुझा आहे.म्रुत्यु पर्यंत
  विश्वास करू ही प्रार्थना आहे.
  आ..आ..आ..माझे जीवन….

Maze Jeevan Maza Aatma New Video Song Marathi Christian