Skip to content

माला बुद्धि दे प्रभु | Mala Buddhi De Prabhu Song Lyrics Marathi

Mala Buddhi De Prabhu Song Lyrics in Marathi

माला बुद्धि दे प्रभु लिरिक्स इन मराठी

पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी

माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी

माला जोति दे तू प्रभु माला धैय दान दे प्रभु
माला जोति दे तू प्रभु माला धैय दान दे प्रभु
आंनदा नई तुज सेवा मी करीन
प्रभु आजपासूनीया मी निचाय करितो मि हो
प्रभु आजपासूनीया मी निचाय करितो मि हो
एम्म जीवनी तुझे नावी प्रभु

माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी

माला नान तू प्रभु जरा धैयभर दे माला
माला नान तू प्रभु जरा धैयभर दे माला
नीतिनि चालास माझा प्रभु
प्रभु आजपासूनी या निचाय करितो मि हो
प्रभु आजपासूनी या निचाय करितो मी हो
एम्म जीवनी तुझे नावी प्रभु

माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
माला बुद्धि दे प्रभु माला सकती दे प्रभु तुला जीवन अर्पितो माझा प्रभु
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एम्म जीवनी

लिरिक्स मधे काही चुकी झाली असेल तर Telegram ग्रुप वर सागा.आमीन

telegram group

Mala Buddhi De Prabhu Video Song Marathi Life of Jesus Marathi