Skip to content

काळ चालला धावत धावत | Kal Chalala Dhavat Dhavat Song Lyrics Marathi

Jesus Christian Song Marathi Lyrics Kal Chalala Dhavat Dhavat Song Name :- Kal Chalala Dhavat Dhavat / काळ चालला धावत धावत

Kal Chalala Dhavat Dhavat Song Lyrics in Marathi

काळ चालला धावत धावत
नच थांबे क्षणभरी
विचार कर अंतरी मानवा || ध्रु ||

प्रभू येशूने संधी दिधली
फिर मागे आल्याचं पाऊली
टाक पातके येशू जवळी
तोच खरा कैवारी || 01 ||

बघता बघता जाईल संधी
उतरेल तुझी केव्हा धुंदी
सुटलेला क्षर भात्यातून कधी
येईल का माघारी || 02 ||

नकोस दवडू क्षण मोलाचा
जगात नाही कुणी कुणाचा
सर्व सुखाचे कुणी दुःखाचा
नाही वाटेकरी || 03 ||

Kal Chalala Dhavat Dhavat Video Song Marathi Christian