Skip to content

ईसु देवा ही तारणहाय | Ishu Deva Hi Taranhay Song Lyrics Gujarati

Ishu Deva Hi Taranhay Song Lyrics Gujarati

ईसु देवा ही तारण हायरा पावहु
ईसु देवा तुमुह गोठ आज उनाई ल्या

नुहा कालाम लोक त्या, गोठ नाय उनाया
नूह आखे तेबी गोठ, लोक नाय उनाया ,,,2
लोक बुडी मोया तेबी नाय उनाया,,, 2
ईसु देवा ही तारण हायरा पावहु

सदोम-गमोरा लोक, पापी खुब आथारा
देवा आखली आज्ञा ते,लोक नाय उनाया,,,2
लोक बोली मोया तेबी नाय उनाया,,,2
ईसु देवा ही तारण हायरा पावहु

ईसु देवा आखल्यी गोठ तुमा मानीलेजा रा
ईसु देव जुगामाय फाचो ला येनारो रा
लोकहाय आमी तेबी तुमा मानीलेजा रा…2
ईसु देवा ही तारण हायरा पावहु ,,,,

Ishu Deva Hi Taranhay Video Song Gujarati Christian