Skip to content

गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची | Gauni Stuti Prabhu Khristachi Lyrics Marathi

Gauni Stuti Prabhu Khristachi Lyrics in Marathi

गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची

गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची
आनंदे नाचुनी गाऊया…(४)

हालेलुया… हालेलुया…
हालेलुया… हालेलुया…(२)

येशूची प्रीती किती महान
माझ्या पापांसाठी केले बलिदान…(४)

हालेलुया… हालेलुया…
हालेलुया… हालेलुया…(२)

येशूचे रक्त किती महान
पापांच्या खाचेतून सोडविते…(४)

हालेलुया… हालेलुया…
हालेलुया… हालेलुया…(२)

येशूची शक्ती किती महान
सैतानी वारेतून सोडविते…(४)

हालेलुया… हालेलुया…
हालेलुया… हालेलुया…(२)

Gauni Stuti Prabhu Khristachi Jesus Marathi Song – Yeshu Che Gane