Skip to content

देवाची सत्प्रीती किती महानीय | Devachi Satpriti Kiti Mahaniya Lyrics Marathi

Devachi Satpriti Kiti Mahaniya Lyrics in Marathi

देवाची सत्प्रीती किती महानीय

देवाची सत्प्रीती किती महानीय
गगनि तारे पर्वत समुद्र
सर्वांत महनीय…

देवाची सत्प्रीती किती महानीय
गगनि तारे पर्वत समुद्र
सर्वांत महनीय सर्वात महानीय
देवाची सत्प्रीती…

अगम्य आनंदे हृदय हे भरले
विनवी देवाला बघुनी मन रमले
गगनि तारे पर्वत समुद्र
सर्वांत महनीय सर्वांत महानीय
देवाची सत्प्रीती…

संकट समयी हे जिणे निरस वाटे
विनवी देवाला कंठ भारी वाटे
उत्तर देई प्रार्थनेच्या आधी
म्हणे मी तुज संगती
आहे मी तुज संगती

देवाची सत्प्रीती किती महानीय
गगनि तारे पर्वत समुद्र
सर्वांत महनीय सर्वात महानीय
देवाची सत्प्रीती…

Devachi Satpriti Kiti Mahaniya Video Song Marathi Christian