Skip to content

अर्पितो मी प्रभूला | Arpito Mi Prabhula Song Lyrics Marathi

Arpito Mi Prabhula Christian Song Lyrics in Marathi Jesus Songs Lyrics Yeshu Che Gane

Arpito Mi Prabhula Song Lyrics in Marathi

अर्पितो मी प्रभूला

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (२)

स्वीकारूनी प्रभू घे
हृदयी मला तुझ्या रे
हृदयी मला तुझ्या रे

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (१)

फुलापरी हे माझे
जीवन सदा असावे (२)

फुलताच मी पडावे
चरणी प्रभू तुझ्या रे
चरणी प्रभू तुझ्या रे

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (१)

दिपापरी हे माझे
जीवन सदा असावे…

प्रभू सदा मंदिरात
जळु दे मला तुझ्या रे
जळु दे मला तुझ्या रे

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (१)

संतापरी हे माझे
जीवन सदा असावे (२)

सदा लीन मी असावे
कार्यात प्रभू तुझ्या रे
कार्यात प्रभू तुझ्या रे

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (२)

स्वीकारूनी प्रभू घे
हृदयी मला तुझ्या रे
हृदयी मला तुझ्या रे

अर्पितो मी प्रभूला
जीवन हे माझे सारे (२)

जीवन हे माझे सारे (२)

Arpito Mi Prabhula Video Song Marathi Christain