Skip to content

అలంకరించును | Alankarinchunu Lyrics Telugu – Jesus Calls

Jesus Calls New Telugu Song Alankarinchunu 2023 Lyrics

Alankarinchunu Song Lyrics in Telugu

అలంకరించును

నా మనస్సా ఆయన మరచునా
దేవుడు నిన్ను మరచి పోవునా ||2||

ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే
ఆనంద తైలము నీపై కుమ్మరించునే ||2||

స్తుతింపజేయునే నిన్ను అలంకరించునే కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే ||2||

నిట్టూర్పు శబ్దము విన్న నీ హద్దులన్నిటిలో
సమృద్ధి గానాలెన్నో ఇది మొదలు వినబడునే ||2||
తరగిపోను నేను అణగార్చబడను నేను ||2||

స్తుతింపజేయునే నిన్ను అలంకరించునే
కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే ||2||

సరిచేయు వాడే ఓ…స్థిరపరచినాడే
బలపరచినాడే పూర్ణుణ్ణి చేయునే
సరి చేసి నిన్ను హెచ్చించిన ప్రభువు
ఈ నూతనవత్సరములో అలంకరించునే.

  1. విచారించే వారు లేక ఒంటరియై యున్న నీకు
    ఆరోగ్యము దయచేసి పరిపాలన నిచ్చునే ||2||
    కూలిన కోటను రాజగృహముగా మార్చును ||2||

స్తుతింపజేయునే నిన్ను అలంకరించునే కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే ||2||

నా మనస్సా ఆయన మరచునా యేసు నిన్ను మరచి పోవునా ||2||
ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే
ఆనంద తైలము నీపై కుమ్మరించునే ||2||

స్తుతింపజేయునే నిన్ను అలంకరించునే
కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే ||2||

Alankarinchunu Video Song Christian Telugu Jesus Calls