Skip to content

मी वेचिले फुलांना | Mi Venchile Phulana Song Lyrics Marathi

Mi Venchile Phulana Song Lyrics in Marathi

मी वेचिले फुलांना लिरिक्स इन मराठी

मी वेचिले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले……… 2
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

1)
हाती पायी खोल तुझिया
रुतले खिळे धुतारी……… 2
मी रोग मुक्त झालों
फटके तुला मिळाले
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

2)
पाहुनी येशू तुझला
धिक्कारले जगाने……… 2
पावे कृपा मी आता
शापच तुला मिळाले
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

मी वेचिले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले……… 2
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2
मला सर्व रे मिळाले……….. 2

Mi Vechile Phulanna Video Song Marathi Christian Lyrics